Infolinia:
pn-pt: 8-16
obsługa klienta 56 653 90 83
obsługa klienta
armatura ceramika 501 128 170
armatura, ceramika
płytki kamień 500 076 585
dział płytek
Zaloguj się Załóż konto Pomoc
0

produktów

0

koszyk

Regulamin Serwisu

Regulamin Sklepu Internetowego eLazienki.com


§ 1. Właściciel Sklepu Internetowego eLazienki.com:

P.H.Servitor Prim Janusz Sakowski
ul.Polna 123
87-100 Toruń
NIP: 879-100-16-48
REGON: 870257461

Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.

Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności – ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych, możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień, i innych.

Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień. W serwisie mogą zostać dodane usługi dodatkowe, które będą dokładnie opisywane.

Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń, jeżeli Właściciel (Administrator) stwierdził nadużycie regulaminu. Usuwając dane Użytkownika Właściciel usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.


§2. Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym eLazienki.com, zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma przez co rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego eLazienki.com, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel Sklepu eLazienki.com, z siedzibą przy ul. Polnej 123 w Toruniu.


§3. Bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną

Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883.).
Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji transakcji, są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie. Dane podawane przez użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez specjalistyczne serwisy obsługujące płatności.


§4. Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego eLazienki.com w chwili składania zamówienia.

2. W procesie komunikowania się Sprzedawcy z Nabywcą dopuszczona jest możliwość składania przez obydwie strony propozycji innych niż wymienione w ofercie sklepu eLazienki.com W szczególności dopuszczona jest możliwość ustalenia warunków transakcji innych niż standardowe, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

4. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

5. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu eLazienki.com są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
7. Zdjęcia prezentujące produkty będące w ofercie sklepu eLazienki.com mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu produktu ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Pracownicy Sprzedawcy są gotowi do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu produktów jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do zapewnienia zdjęć lub rysunków, które mogłyby te wątpliwości rozwiać.

8. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.


§5. Zamawianie towarów

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym eLazienki.com odbywa się poprzez:
• Dodawanie artykułów do „koszyka” oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia w sklepie internetowym
• wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu sklep@eLazienki.com wraz z pisemnym oświadczeniem zapoznania się z regulaminem sklepu dostępnym TUTAJ

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

3. Przy zamówieniu powyżej 1000,00zł pobierana jest zaliczka w wysokości 20% wartości zamówienia, którą należy wpłacić na konto:
Nr konta.: 48 1050 1139 1000 0090 3024 8091
Właściciel: eLazienki.com
Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach

4. Przy zamówieniu towarów rzadkich, na specjalne zamówienie, których kwota nie przekracza 1000zł, może zostac pobrana zaliczka wysokości 20% wartości zamówienia, którą należy wpłacić na konto:
Nr konta.: 48 1050 1139 1000 0090 3024 8091
Właściciel: eLazienki.com
Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


§6. Potwierdzanie i realizacja zamówień

1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym eLazienki.com musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę a następnie przez Nabywcę. W celu potwierdzenia zawartości zamówienia oraz doprecyzowania szczegółów, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, pracownik eLazienki.com skontaktuje się z Nabywcą drogą internetową lub telefoniczną i po uzgodnieniach, przedstawia warunki realizacji zamówienia, obejmujące w szczególności:

• Potwierdzenie rodzaju, ilości oraz wartości zamawianych towarów

• Kalkulację kosztów dostawy

• Adres dostawy

• Termin realizacji zamówienia

2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego np. z winy Nabywcy (błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

3. Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu do 5 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia

4. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia . Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę.

5. Po przedstawieniu warunków realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, Nabywca przesyła akceptację tych warunków drogą internetową na adres sklep@elazienki.com lub faxem pod nr (056) 653-90- 83.

6. Złożenie zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia przez Nabywcę, jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego eLazienki.com do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym eLazienki.com

Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.


§7. Korygowanie i anulowanie zamówień

1. Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem lub faxem, Sprzedawca może dokonać zmian w złożonym przez Nabywcę zamówieniu w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od jego złożenia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane. Zmianę Sprzedający potwierdza poprzez przesłanie zaktualizowanych warunków realizacji zamówienia

2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email lub fax ze Sprzedawcą. Użytkownik, który jest zarejestrowany w serwisie Sprzedawcy, może sprawdzić stan realizacji zamówienia po zalogowaniu do serwisu.

3. Rezygnacja z zamówienia. Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem, faksem lub telefonicznie, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, Sprzedawca może anulować realizację zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane.

4. Jeżeli Nabywca zrezygnuje z zamówienia po dwóch dniach od swojego potwierdzenia to zobowiązje się do zwrotu kosztów Sprzedawcy poniesionych w celu realizacji zamówienia, nie wyższych jednak niż kwota uprzednio wpłaconej zaliczki.

5. W przypadku zwrotu lub wymiany towaru nabywca zobowiązany jest do wypełnienia oraz odesłania formularza który można pobrać TUTAJ


§8. Korygowanie dokumentów zakupu

1. Korygowanie dokumentu zakupu wynikające z konieczności zmiany kontrahenta lub danych kontrahenta jest możliwe na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem lub faxem tylko i wyłącznie na podstawie wypełnionej i podpisanej przez nabywcę noty korygującej przesłanej w dwóch kopiach do firmy eLazienki.com. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego dokumentu Sprzedawca zobowiązuje się do odesłania Kopii wraz z pieczęcią firmy eLazienki.com i podpisem, co jest równoznaczne z korygowaniem dokumentu zakupu. Wzór noty korygującej jest dostępny między innymi pod adresem: www.ifirma.pl


§9. Formy płatności

1. Płatność gotówkowa przy odbiorze towaru (wyłącznie w punkcie w Toruniu, ul.Polna 123)

2. Przelew całościowy lub częściowy przed dostawą towaru, na podstawie zaakceptowanych przez Nabywcę warunków realizacji zamówienia, w których będzie wyszczególniony zamówiony towar, jego wartość, termin realizacji oraz podane będą wszystkie dane firmy Sprzedającego, niezbędne do realizacji przelewu. Sprzedawca, niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym, przystąpi do realizacji zamówienia. W tytule przelewu Nabywca podaje numer zamówienia. Na prośbę Nabywcy Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania drogą internetową dokumentu w formacie PDF lub skanu faktury pro-forma.

3. Płatność kartą kredytową.

4. Możliwość zakupu towaru na raty korzystając z systemu firmy Żagiel.


§10. Transport i dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym eLazienki.com realizowane są na terytorium całego kraju.

2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

• odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy

• przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi przy składaniu zamówienia a następnie potwierdzany przez sprzedawcę i przedstawiane Nabywcy do akceptacji.

3. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Nabywca powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez Nabywcę, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy ilość dostarczonych towarów zgadza się z zamówieniem.

6. W przypadku transportu zamówionego towaru przesyłką paletową, kurier ma obowiązek dostarczenie towaru pod wskazany adres ale nie wnosi towaru do pomieszczenia.


§11. Reklamacje, gwarancje, zwroty

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy.

2. Każdy zakupiony towar w sklepie eLazienki.com jest fabrycznie nowy. Większość towarów posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce, wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej produktu. W przypadku braku karty gwarancyjnej producenta, podstawą reklamacji będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę. Reklamacje na podstawie faktury VAT będą rozpatrywane w okresie do 1 roku od dnia wystawienia faktury.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, czas realizacji reklamacji (wymiana ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 7 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych na stanie magazynowym. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców, o czym Nabywca będzie poinformowany drogą internetową lub telefoniczną.

5. Różnice wynikające np. z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

6. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w transporcie zwrotnym

8. Wartość towarów zostanie zwrócona przelewem w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania i sprawdzenia przesyłki.


§ 12. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowego regulaminu, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, aby usunął jego konto.

płatności
mastercard visa paypal zagiel
bezpieczeństwo
opineo zaufane opinie allegro rapidssl